KAHVE SOHBETLERİ

Prof. Dr. Kemalettin Kuzucu hakkında

1993 yılında Atatürk Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olan Kemalettin Kuzucu, 1994 yılında aynı üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1996 yılında tarih uzmanı, 2000 yılında tarih doktoru unvanını aldı. 2001-2008 yılları arasında Kars Kafkas Üniversitesinde Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. 2007 yılında doçent oldu. 2013 yılının Ocak ayından itibaren Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde profesör unvanıyla çalışmaktadır. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi bilim kurulu asli üyesidir. Osmanlı’nın son dönemlerinde şehirleşme ve bayındırlık faaliyetleri, modernleşme hareketleri, İstanbul tarihi, Sivas tarihi ve Ermeni meselesi konularında araştırmalar yapmaktadır.

“Seyahatnamelerde, Anılarda Türk Kahvesi ve Kahvehanesi”

Prof. Dr. Kemalettin Kuzucu

28 Nisan 2018, 14:30

Pera Müzesi ve Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği iş birliğiyle “Kahve Sohbetleri” konuşma serisi devam ediyor. Müze’nin Kahve Molası: Kütahya Çini ve Seramiklerinde Kahvenin Serüveni adlı koleksiyon sergisi kapsamında sunulan serinin bu ayki etkinliği Prof. Dr. Kemalettin Kuzucu’nun “Seyahatnamelerde ve Anılarda Türk Kahvesi ile Kahvehaneler” başlıklı konuşmasıyla gerçekleşiyor. Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği, Türk kahvesinin kültürel değerine sahip çıkarak, bu kültürün ulusal ve uluslararası bilinirliğine katkıda bulunuyor.

Kahve Afrika’dan çıkıp Arabistan Yarımadasına uğradıktan sonra İstanbul’a ve Anadolu’ya ulaştı. Asıl şöhretine kavuştuğu Osmanlı İmparatorluğu’nda “Türk Kahvesi” kimliğini kazandı. Buradan Avrupa’ya taşındı. Osmanlı ülkesi diplomatların, gezginlerin, arkeologların, botanikçilerin ve daha pek çok meraklının yoğun ilgisine sahne olmuştur. Bu farklı alanlarda çalışan meraklılar yalnızca çalışma sahalarına giren konulara değil, içinde yaşadıkları kültürün farklı ögelerine de ilgi duymuşlardır. Bunların başında kahve gelir. Kahvenin sadece biyolojik yönüyle değil, tedarik yöntemlerinden hazırlanmasına, ikram biçiminden sosyal hayattaki yerine kadar bütün yönleriyle ilgilenmişlerdir. Bu sohbette, Doğulu, Batılı, yerli seyyah, politikacı, sanatçı, bilim adamı ve entelektüellerin hatıratlarına ve anılarına yansıyan Türk kahvesi kültürü tanıtılacak; bir bakıma bu kültürün dünya imgelemine yerleşmesinin tarihsel serüveni hatırlatılacaktır. Böylece kahveyle ilgili folklorik birikim, kahvenin halk kültürüne kattıkları, devlet ve toplum hayatındaki yeri gibi konularda hafızalarımızdaki bilgiler yenilenecektir.

Etkinlik ücretsizdir, rezervasyon alınmamaktadır.